Nachrichten

Nachrichten

Nachrichten

Projekt č. CZ 1.04/1.1.06/52.00034

 

Naše společnost je, prostřednictvím Národního strojírenského klastru, zapojena v projektu č. CZ 1.04/1.1.06/52.00034  s názvem "Vzdělávání zaměstnanců podniků sdružených v NSK", který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Realizace projektu bude probíhat v období od 15. prosince 2010 do 30. června 2013.

Vzdělávání zaměstnanců bude probíhat v 6 oblastech:

1.      Obnovení způsobilosti k výrobě komponent pro jadernou energetiku

2.      Získání kvalifikace k výrobě komponent pro výrobu membránových stěn

3.      Zvyšování podpůrných a manažerských kompetencí

4.      Zvyšování úrovně měkkých dovedností

5.      Zvyšování úrovně jazykových dovedností se zaměřením na vybrané oblasti užití cizího jazyka

6.      Zvyšování kvalifikace technických a dělnických profesí pro strojírenskou výrobu

Hlavním cílem projektu je prohloubení a rozšíření kvalifikace 1 504 zaměstnanců 12 členů NSK prostřednictvím programu dalšího profesního vzdělávání pro obnovení způsobilosti k výrobě komponent pro jadernou a rozšíření kvalifikace k výrobě pro klasickou energetiku. Zaměstnanci zařazení do tohoto programu získají způsobilost a potřebné certifikáty v oblasti strojírenství.