Produkce

Ostatní

Lodní a kotevní vrátky, dopravníky surovin.
Lodní a kotevní vrátky, dopravníky surovin.   Lodní a kotevní vrátky, dopravníky surovin.   Lodní a kotevní vrátky, dopravníky surovin.   

 
Spojovací lávka - propojení rehabilitačního ústavu v Hrabyni s obcí.

Spojovací lávka - propojení rehabilitačního ústavu v Hrabyni s obcí.  Spojovací lávka - propojení rehabilitačního ústavu v Hrabyni s obcí.  Spojovací lávka - propojení rehabilitačního ústavu v Hrabyni s obcí. 

Kabelová smyčka

Kabelová smyčka 1   Kabelová smyčka 2  Kabelová smyčka 3 

Rám stroje                                   Ocelová konstrukce rozrušovače zeminy

Rám stroje  ocel

stažení obrázků

Filtrační zařízení


Zařízení pro tlakovou a podtlakovou vzduchovou filtraci dle dokumentace zákazníka.stažení obrázků

Díly stavebních strojů

Lopaty, radlice, ramena a základní rámy.
vez_58 Díly stavebních strojů Díly stavebních strojů 

stažení obrázků stažení obrázků

Třídiče surovin

Třídiče, hrubotřídiče, podavače, odvodňovače nerostných surovin - kamenivo, uhlí,
rudy, recyklace sutí, apod., výkony od 20 do 4000 t/hod.

sítosito2


stažení obrázků

Díly stavebních jeřábů

Díly jeřábových věží a podvozky jeřábů dle dokumentace zákazníka.

Díly jeřábových věží a podvozky jeřábů dle dokumentace zákazníka.  Díly jeřábových věží a podvozky jeřábů dle dokumentace zákazníka.  Díly jeřábových věží a podvozky jeřábů dle dokumentace zákazníka.

Díly stavebních jeřábů Díly stavebních jeřábů 2 Díly stavebních jeřábů 3

stažení obrázků